Blum 百隆 2020/2021 产品手册和操作指南

120 产品手册 2020/2021 • KA-142 应用 内掩式 半盖锐角连接 全盖 大全盖 拼接应用 50° Nº 25 123 Nº 54 123 Nº 10 125 Nº 45 127 Nº 61 123 45° Nº 24 125 Nº 53 123 Nº 9 125 Nº 44 127 Nº 60 123 40° Nº 23 123 Nº 108 126 Nº 8 126 Nº 43 126 Nº 109 127 35° Nº 22 129 Nº 52 129 Nº 7 129 Nº 42 130 Nº 59 129 30° Nº 21 129 Nº 51 129 Nº 6 129 Nº 41 130 Nº 58 129 25° Nº 20 128 Nº 50 128 Nº 5 133 Nº 40 130 Nº 57 128 20° Nº 19 133 Nº 49 133 Nº 4 133 Nº 39 135 Nº 56 133 15° Nº 18 132 Nº 48 132 Nº 3 135 Nº 38 135 Nº 55 132 10° Nº 17 134 Nº 47 134 Nº 2 134 Nº 37 135 5° Nº 16 137 Nº 46 137 Nº 1 137 Nº 36 137 –5° Nº 15 137 Nº 35 137 –10° Nº 14 139 Nº 34 139 –15° Nº 13 138 Nº 33 139 –20° Nº 12 138 Nº 32 138 –25° Nº 11 140 Nº 31 141 –30° Nº 30 140 –35° Nº 29 140 –40° Nº 28 142 –45° Nº 27 142 –50° Nº 26 142 15° Nº 117 145 Nº 113 145 10° Nº 116 145 Nº 112 145 5° Nº 115 144 Nº 111 145 –5° Nº 114 144 Nº 110 144 CRISTALLO 镜子/玻璃门角度应用 15° Nº 105 147 Nº 102 147 10° Nº 104 147 Nº 101 147 5° Nº 103 146 Nº 100 147 –5° Nº 106 146 Nº 107 146 玻璃门角度铰链 50° Nº 76 149 Nº 68 149 45° Nº 75 148 Nº 67 148 40° Nº 74 148 5° Nº 70 151 Nº 63 151 –5° Nº 69 151 Nº 62 151 带迷你铰杯的角度铰链 50° Nº 99 153 Nº 91 153 Nº 83 153 45° Nº 98 152 Nº 90 153 Nº 82 153 40° Nº 97 152 Nº 89 152 5° Nº 93 155 Nº 85 155 Nº 78 155 –5° Nº 92 155 Nº 84 155 Nº 77 155 ▶ CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链 | CLIP top 快装铰链 – 铰链 ▶▶ 概览 – 角度铰链 ▶▶ 角度应用 – 标准 ▶▶ 角度应用 – 镜子门 ▶▶ 角度应用 – 窄边框门 ▶▶ 角度应用 – 薄门 铰链系列 铰链系列

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=